Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón trỏ và ngón cái chạm nhau, đưa lên miệng rồi đưa tay qua lại trước miệng. Sau đó đánh chữ cái N.
Advertisement


Advertisement