Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra đưa lên chạm bên mũi phải rồi quẹt ra một cái.