Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại, đặt giữa trán. Sau đó tay phải nắm lại, chỉa ngón cái ra đẩy đầu ngón tay hướng xuống dưới.