Lâm Đồng Đồ vật Thể dục - Thể thao 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra đưa lên trước mặt, đầu hai ngón tay chạm nhau, rồi kéo hai ngón vẽ thành một khung thành rộng.Sau đó hai bàn tay xòe trước mặt, lòng bàn tay phải áp sau mu bàn tay trái rồi kéo hai bàn tay đưa ra vô trước mặt,.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Đồ vật

cái bẫy

Bình Dương Đồ vật
2006

Tay trái đánh chữ C, tay phải khép úp lên chữ C, rồi sập xuống.


Xem Video
chổi

Bình Dương Đồ vật
2006

Cánh tay trái gập ngang trước tầm ngực, bàn tay nắm, cánh tay phải gập khuỷu, bàn tay nắm gác khuỷu tay phải lên nắm tay trái. Sau đó bàn tay trái mở ra nắm kh


Xem Video
cái cào

Lâm Đồng Đồ vật
2006

Bàn tay trái nắm khuỷu tay phải, cánh tay phải đưa ra trước, lòng bàn tay úp, ngón cái và ngón út chạm nhau, ba ngón còn lại cong rồi kéo cào bàn tay phải vào tro


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Thể dục - Thể thao

tạ

Bình Dương Đồ vật Thể dục - Thể thao
2006

Đánh chữ cái “T, A” rồi thêm dấu nặng.


Xem Video
sân golf

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn
2006

Bàn tay trái úp chếch sang phải rồi kéo về bên trái hơi uốn dợn sóng. Sau đó hai tay nắm hơi gập khuỷu đưa hai tay chếch sang phải đồng thời người nghiêng t


Xem Video
thể thao

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao
2006

Hai tay nắm lại, khuỷu tay hơi gập, rồi đẩy đưa tới đưa lui. Sau đó bàn tay trái ngửa, bàn tay phải nắm, riêng ngón trỏ và ngón giữa đặt trên lòng bà


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Lâm Đồng

q

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Ngón cái và ngón trỏ cong cong, tạo khoảng cách độ 7 cm, lòng bàn tay úp, ba ngón còn lại nắm.


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam