Tài liệu tham khảo

Đại Học Sư Phạm TPHCM
Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014


Cách làm ký hiệu

Tay phải, CCNT “A” để ở phần trên má phải, sau đó di chuyển xuống phần dưới của má phải.