Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép úp, đặt tay dưới cằm rồi đưa ra phía trước. Sau đó ngón cái và ngón trỏ tay phải hở ra tạo thành hình như chữ cái C, đặt trước tầm trán rồi vẽ thành nửa vòng tròn.