Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, áp hai lòng bàn tay vào nhau đặt nghiêng bên cạnh má trái, đầu ngả theo rồi di chuyển sang đặt nghiêng bên cạnh má phải, đầu ngả theo.