Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm đưa ra trước, tay trái xòe, các ngón tay hơi tóp vào, đưa ra đặt gần nắm tay phải.