Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời tiết 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải hơi khum đặt ngang đầu, lòng bàn tay hướng vô phía trong, đưa nhấp nhấp từ ngoài vào trong.

Advertisement


Advertisement