Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời tiết 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, lòng bàn tay hướng trước, đặt bên tai phải đồng thời đầu nghiêng trái.





Advertisement


Advertisement