Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới
Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020
Advertisement


Từ đồng nghĩa: bất tỉnh, xỉu
Tiếng anh: Fainting

ngất đi, lả đi, không còn cử động, không còn nhận biết được nữa.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Advertisement


Advertisement