Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đưa ra trước rồi di chuyển thành một vòng tròn từ trái sang phải. Sau đó tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ đưa lên qua khỏi đầu.
Advertisement


Advertisement