Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Con vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp trước miệng, ngón út và ngón áp út nắm lại, ba ngón còn kia chập lại mở ra hai lần.





Advertisement


Advertisement