Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái “N” Tay trái úp, mũi ngón tay chúi xuống, bàn tay phải úp lên mu bàn tay trái rồi di chuyển úp xuống 3 cái.

Advertisement


Advertisement