Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay chấp trước ngực đầu cúi (cụ thể).

Advertisement


Advertisement