Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép ngửa, đặt bàn tay phải lên lòng bàn tay trái rồi hoán đổi đặt tay trái lên bàn tay phải.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement