Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép ngửa, mũi bàn tay hướng về trước các ngón tay hơi nhích cong rồi lắc lắc.

Advertisement


Advertisement