Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải khép, đưa ngửa ra trước, đầu ngón cái chạm ngón trỏ rồi lắc qua lắc lại.Sau đó tay trái nắm, úp trước tầm ngực, tay phải nắm, gác úp cổ tay phải lên cổ tay rồi xoay cổ tay phải hai lần.

Advertisement


Advertisement