Toàn Quốc 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàySổ nhỏ, thường mang theo người, dùng để ghi chép những điều cần thiết.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

kim gút thường

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Tay trái nắm áo, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt nằm ngang và chỉa vào ngay nắm tay trái. Sau đó ngón trỏ và ngón cái của tay phải hở ra cong cong tạo kho�


Xem Video


Nhà Tài Trợ