Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Ngôn Ngữ Ký Hiệu vùng miền Hà Nội1213 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1209 đến 1213 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

xương
bone

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Danh Từ
2016

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau, rồi đặt chéo nhau trước ngực và 2 cổ tay chạm vào nhau. Hai lòng bàn tay hướng ra ngoài. Mũi chun lại.


Xem Video
xuyên qua

Hà Nội Hành động
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, lòng bàn tay hướng sang phải, bàn tay phải khép đưa mũi bàn tay phải xuyên qua giữa ngón tay trỏ và ngón giữa của bàn tay trái.


Xem Video


yên lặng

Hà Nội Tính cách - Tính chất
2006

Ngón trỏ tay phải đặt thẳng đứng trước miệng rồi đưa bàn tay phải từ miệng ra phía ngoài, lòng bàn tay hướng ra ngoài.


Xem Video
yêu
love

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Hai bàn tay nắm lại theo hình vẽ .Đặt 2 bàn tay chéo nhau và nằm úp trên ngực. Bàn tay nhấp nhẹ. Miệng chu lại.


Xem Video
yêu
love

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi đưa tay lên đấm nhẹ vào ngực bên trái 2 lần. Đầu ngón tay hướng lên. Môi chu lại. 


Xem Video
yếu
weak

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính cách - Tính chất Tính Từ
2016

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi giơ tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Đầu ngón tay hướng lên. Xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng vào người.M


Xem Video
Advertisement
Advertisement


1213 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 1209 đến 1213

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam