Ngôn Ngữ Ký Hiệu vùng miền Huế489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 425 đến 432 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang
trông nom

Huế
2021

Xem Video
trực nhật

Huế Giáo Dục
2006

Hai tay nắm, đặt nắm tay trái ra trước, lòng bàn tay hướng sang phải, đặt nắm tay phải dưới tầm bụng rồi đẩy xoáy hai tay hướng sang phải. Sau đó tay ph�


Xem Video


trụi lá

Huế
2021

Xem Video
trụi lá

Huế
2021

Xem Video
trụi lá

Huế
2021

Xem Video
trứng

Huế
2021

Xem Video
trung quốc

Huế Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt úp hai ngón đó ngay nút áo thứ nhứt rồi đưa xuống đặt giữa ngực, tiếp tục đưa xuống đặt giữa bụng


Xem Video
Trung Quốc (nước Trung Quốc)

Huế
2021

Xem Video


489 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 425 đến 432

Nhà Tài Trợ