mình sinh năm 2000 và đang ở Khánh Hòa

mình đang là học sinh công tác ở Nha Trang

mình thích Ngôn Ngữ Ký Hiệu vì nó có thể giúp mình giao tiếp với những người bạn đặc biệtXem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Phùng Lê Như Ngọc

...