mình sinh năm 1999 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là thiết kế đồ họa công tác ở ngoài khơi

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm hôm chưa học ở đâu


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.