Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


mình sinh năm 1974 và đang ở An Giang


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Phan Chức

Học NNKH để giao tiếp, kết nối được với những bạn kém may mắn với cộng đồng "Khi trọng lượng lời nói không có tác dụng thi Dance & NNKH ra đời !!! "

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam