mình sinh năm 1974 và đang ở An Giang


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

Hoàng Thị Thu Hà

mình bị Điếc 1 bên tai và nghe kém .....và mình thích ngôn ngữ tay từ nhỏ