mình sinh năm 1974 và đang ở An Giang


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Dung Giun

Mình muón được hiểu và chia sẻ mọi người nhiều hơn bằng những cách giao tiếp khác nhau.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh