mình sinh năm 1990 và đang ở Cần Thơ

mình đang là designer công tác ở Cần ThơXem hồ sơ của các thành viên khác


Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.