mình sinh năm 1990 và đang ở Cần Thơ

mình đang là designer công tác ở Cần ThơXem hồ sơ của các thành viên khác


Phùng Lê Như Ngọc

...

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử