mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viên công tác ở chưa có

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt