mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viên công tác ở chưa có

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu

Trần Thị Yến Nhi

Do định mệnh

Lữ Ngọc Hải NHi

mình muốn được học và tìm hiểu thêm về Ngôn Ngữ Kí Hiệu