mình sinh năm 1995 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là Sinh viên công tác ở chưa có

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm chưa họcXem hồ sơ của các thành viên khác


Nishimiya Shouko

Fan Anime :3

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính

Min

Con của thần gió!