Advertisement

mình sinh năm 1989 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Lê Chơn Nhựt Bình

Với mình được gặp Ngôn Ngữ Ký Hiệu là may mắn tuyệt vời. Một thứ ngôn ngữ đã mở ra cho mình một chân trời hoàn toàn tới, tuy không có âm thanh nhưng tràn ngập mọi giai điệu của cuộc sống.