mình sinh năm 1989 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể

Nguyễn Văn Phát

Là thầy giáo dạy môn Lịch Sử