mình sinh năm 1989 và đang ở Quảng Nam

mình đang là giáo viên công tác ở trung tâm trẻ em khuyết tật huyện điện bàn


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.