mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lâm Hồng Anh

Love yourself!

việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Võ Quốc Huy

Mình thích ngôn ngữ kí hiệu vì nó giúp mình có thể dễ dàng giao tiếp với người chị bị khiếm thính của mình