mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Kim Ngân

Mình cảm thấy sẽ rất thú vị và bổ ích cho chứng ta có thể thoải mái giao tiếp cùng những người khiếm thính ^^

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.