Advertisement

mình sinh năm 1997 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Ngô Ánh Nguyệt

Tôi là người thích học hỏi và luôn cảm thấy tò mò và cảm thấy đôi khi sử dụng ngôn ngữ kí hiệu sẽ thay thế lời nói và có thể sử dụng được bất cứ môi trường nào.

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Etihw Kcalb

Mokushiroku Kami no Musume