mình sinh năm 1996 và đang ở TP. Hồ Chí Minh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Dương

Do sức hút từ việc biểu đạt suy nghĩ bằng các bộ phận cơ thể, đặc biệt là qua đôi bàn tay và biểu cảm khuôn mặt.

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể