mình sinh năm 1999 và đang ở Hà Tĩnh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2017


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Hải Nghi

Ngôn Ngữ Kí Hiệu khá thú vị

Thanh

Năm 7 tuổi mình có coi bộ phim về nữ luật sư khiếm thính. Đó là thời điểm mình nhận ra mình thấy thân thuộc với loại ngôn ngữ này

Yến

Mình thích tìm hiểu về ngôn ngữ. Mình muốn nói chuyện với người điếc và khiếm thính.