mình sinh năm 2003 và đang ở Hà Nội

mình đang là học sinh công tác ở THCS Sơn Tây


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lê Thị Thanh Trúc

Thích màu hồng, ghét sự giả dối

Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Thanh Mai

Muốn tìm hiểu, khám phá thế giới của Ngôn ngữ kí hiệu