mình sinh năm 1995 và đang ở Hà Nội

mình đang là sinh viên công tác ở hà Nội

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2016 Trường Đại Học Sư Phạm Hà NộiXem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Lâm Hồng Anh

Love yourself!

Hoàng Minh Tuấn

I would like to learn Vietnamese sign langueage by my sign langueage master Duong Phuong Hanh. Love yoursefl.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam