Toàn Quốc Ẩm thực - Món ăn Hành động 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Ẩm thực - Món ăn

chè

Huế Ẩm thực - Món ăn
2006

Tay trái khép, các ngón hơi cong vào có dạng như chữ cái C.đặt tay trước tầm bụng, lòng bàn tay hướng sang phải, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa xu


Xem Video
bánh cuốn

Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn
2006

Bàn tay trái khép ngửa đưa ra trước tầm ngực, bàn tay phải khép ngửa đặt hờ lên lòng bàn tay trái, rồi xoay bàn tay phải một vòng, Sau đó bàn tay trái giữ y


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

nhai

Lâm Đồng Hành động
2006

Bàn tay phải khum, đặt trước miệng, các ngón tay nhấp nhấp.


Xem Video
thảo luận

Huế Hành động
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra đặt hai ngón nằm ngang trước tầm miệng rồi quay vòng hai ngón trỏ với nhau hai vòng.


Xem Video
bán chịu

Hà Nội Hành động
2006

Hai bàn tay chúm lại, đặt ngửa trước tầm ngực rồi đẩy 2 tay ra ngoài đồng thời tay xoè các ngón ra. Sau đó tay phải nắm chỉa ngón út hướng lên đặt tay g


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

may lai tay

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai bàn tay khép úp chếch về bên phải rồi cùng nhịp nhịp hai bàn tay nhẹ nhàng. Sau đó tay phải nắm chỉa ngón út ra đặt ngay tay áo rồi kẻ một đường theo l


Xem Video
đầu vai

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Hai bàn tay úp, chạm các đầu ngón tay lên trên hai vai.


Xem Video
ngang mông

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay phải ngửa, lòng bàn tay hơi khum, đặt tay ngang thắt lưng phía trước rồi kéo tay vòng ra tới thắt lưng sau.


Xem Video


Nhà Tài Trợ