Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Hai cánh tay gập khuỷu, hai bàn tay nắm rồi nhấn hai nắm tay xuống hai lần.