Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải hơi cong úp ra sau gáy. Tay trái vòng ra sau lưng, người hơi khom.
Advertisement


Advertisement