Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm lại đưa ra trước ngang tầm ngực rồi nhấn nắm tay đưa lên đưa xuống hai lần, đồng thời dịch chuyển ra ngoài và lưng hơi khom.

Advertisement


Advertisement