Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép, đặt ngửa trước tầm bụng, tay phải khép úp lên lòng bàn tay trái.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên chạm ngay thái dương phải rồi kéo ra ngoài chếch về bên phải.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement