Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B, và H, rồi đặt chữ H lên trước trán.

Advertisement


Advertisement