Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải chum lại đưa lên miệng, sau đó ngón cái và ngón trỏ đặt trước miệng rồi chập hai ngón lại với nhau.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác