Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay chụm, đặt 2 bên tầm ngực rồi đưa hai tay ra trước.

Advertisement


Advertisement