Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái xòe, úp tay ra trước, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ngang ra rồi đẩy luồn ngón trỏ vào phía dưới lòng bàn tay trái.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement