Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm đưa ngửa ra trước, tay phải nắm chừa ngón trỏ và ngón giữa ra úp lên cổ tay trái. Tay phải nắm chỉa ngón trỏ chỉ úp xuống rồi kéo tay lên trước miệng và dung ngón trỏ và giữa đẩy ngang trước miệng, lòng bàn tay hướng vào miệng.
Advertisement


Advertisement