Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải úp ra trước hơi chếch về bên phải.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra đặt úp hai ngón trỏ trước tầm miệng rồi đánh xoay ba vòng.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement