Toàn Quốc Địa Lý Vị trí - Nơi chốn Xã hội 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: West

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Vị trí - Nơi chốn

campuchia

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn
2006

Cánh tay trái đưa thẳng ra trước, bàn tay khép, lòng bàn tay úp. Các ngón bàn tay phải khép, đặt úp lên cẳng tay trái rồi lướt tay phải lên xuống trên cẳng


Xem Video
mặt trăng

Hải Phòng Thời tiết Vị trí - Nơi chốn
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa lên xoay một vòng quanh mặt.Sau đó tay phải nắm, để ngón cái và ngón trỏ ra có khoảng cách độ 5cm rồi vẽ nửa vòng cong


Xem Video
phân xưởng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai tay chắn ngang, hai lòng bàn tay hướng vào nhau rồi nhấn xuống một cái và di chuyển sang phải rồi nhấn xuống một cái.Sau đó hai tay nắm lỏng đặt nắm tay p


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Xã hội

chủ nghĩa xã hội

Toàn Quốc Xã hội
2021

Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

cắt vải

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái khép ngửa đặt giữa tầm ngực, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt gần bàn tay trái rồi nhấp nhấp hai ngón trỏ và giữa, đồng th


Xem Video
đầu vai trái

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Tay trái úp chạm đầu ngón lên trên vai trái.


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam