Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đưa lên chếch về bên phải rồi làm động tác múa tự nhiên, sau đó tay phải đánh chữ cái B, D
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement