Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép đặt ngửa tay trước tầm ngực, tay phải khép, đánh úp bàn tay phải vạt qua lại trên lòng bàn tay trái hai lần.

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement