Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, úp trước tầm ngực, hai đầu ngó cái chạm nhau rồi kéo hai tay uốn tạo thành quả bóng tròn, hai sống lưng áp sát nhau.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa hướng xuống rồi hất hai ngón đó ra trước.
Advertisement


Advertisement