Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép ngửa đưa ra trước, tay phải đưa vào chụm ở nửa lòng bàn tay trái rồi bốc lên, Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đưa lên đẩy từ phải qua trái ngang trước miệng, lòng bàn tay hướng vào miệng.

Advertisement


Advertisement