Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm lại, ngón cái hướng lên trên sau đó gập xuống một lần rồi chuyển sang động tác viết.
Advertisement


Advertisement